چهارچوب درب F600

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
نام کد محصول               ابعاد به میلیمتر                  کاربرد
چهارچوب : بدنه ،ابزار

FM600

FS600

140*40

80*45

چهارچوب درب ورودی، سرویس بهداشتی